ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1 – 0028 สายบ้านยีราปัน ตำบลตลิ่งชัน – บ้านคอลอกาเอ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (กม.19+200)

35