ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง หมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

18