ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0065 สายบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป – บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

18