ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1 – 0027 บ้านพงกูแว ต.ยะหา – บ้านเจาะตาแม ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

74