ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0033 สายบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป – บ้านคลองทราย ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

38