ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านแอแกง หมู่ที่ 5 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

2