ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. 1-0047 บ้านโฉลง หมู่ที่ 1 – บ้านลูโบ๊ะกาโล หมู่ที่ 4 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

5