ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068 บ้านคอกช้าง – บ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

3