ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำและงานซ่อมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ่อหิน – เลียบอ่างเก็บน้ำ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

24