ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนขยาย 4 ชั้น และงานก่อสร้างอาคารห้องประชุมสำนักงานส่วนขยายและส่วนเชื่อมต่ออาคารสำนักงานเดิม 3 ชั้น

104