ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายการเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 3 เครื่องและเรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน 3 ลำ)

106