ประกาศ รับสมัครการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสอบจ.ยะลาเอฟ.เอ.คัพประจำปี 2565

147

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสอบจ.ยะลาเอฟ.เอคัพประจำปี 2565 รุ่นอายุ 40 – 49 ปี และรุ่นอายุ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเกิดภาคีเครื่องข่ายการดำเนินงานฯ

เบอร์ติดต่อ

กองการศึกษา อบจ.ยะลา 073203610

คุณสุวิทย์ ชูโชติ 0819694140

สามารถดาวโหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้