ประกาศ รับโอนข้าราชการ อบจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง อบจ.ยะลา

86