ประชาสัมพันธ์การส่งบทความผลงานวิจัยฯ

13

ด้วยจังหวัดยะลาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอให้อปท.ประชาสัมพันธ์การส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Expo and Symposium 20228 ครั้งที่ 17  โดยส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565