ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

23

กรมการจัดหางานได้ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้