ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

6

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 ในวันที่17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หากประชาชนท่านใดสนใจรับฟังการประชุม ให้ยื่นแบบขอเข้ารับฟังหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 4 โทร.073-203613