ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

20

ลดอาการป่วยและเสียชีวิต โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ สถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน ในวันและเวลาราชการ