ประชุมการพิจารณาการขอสิทธิเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตลาดนัดบันนังสตา

54

วันวันนี้ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประชุมการพิจารณาการขอสิทธิเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตลาดนัดบันนังสตาและขอกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว โดยมี นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธาน