ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด

202

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัดผ่านระบบ Application Zoom meeting ณ ห้องประชุม นิบง ชั้น 2 อบจ.ยะลา