ประชุมคณะกรรมการ (ก.จ.จ ยะลา)ครั้งที่ 4/2565

102

28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา(ก.จ.ยะลา)ครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมศรีญา ลอชั้น1อบจ.ยะลา