ประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

132

11 ต.ค. 2564 เวลา 14.30 น. นายจำรัส สีทองชื่น รองปลัดอบจ.ยะลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 – 2570) ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น 2อบจ.ยะลา