ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.ยล 24 มิ.ย.2565

51

24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจำรัส สีทองชื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกานประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.ยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบจ.ยะลา