ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.ยะลา ประจำปี 2565

57

22 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธาน เปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.ยะลา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1อบจ.ยะลา