ประชุมคณะทำงานประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะครั้งที่1/2565

27

28 มิถุนายน 2565 ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายกอบจ.ยะลาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานประเมินมาตราฐาน ขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น2 อบจ.ยล