ประชุมคณะทำงานปรับปรุงพัฒนาตลาดกลางสินค้าการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

21

วันนี้ ( 15 ต.ค. 2564 ) อบจ.ยะลา ประชุมคณะทำงานปรับปรุงพัฒนาตลาดกลางสินค้าการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมี นายมูหัมมัดอามีน มะทา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นธาน ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา