ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ2566

68

24/มี.ค./2565เวลา13.30 น.นายจำรัส สีทองชื่น รองปลัดอบจ.ยะลาเป็นประระธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดยะลาครั่งที่1/2565 ณ ห้องประชุมศรีญาลอชั้น1 อบจ.ยะลา