ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมและวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดูดวงจันทร์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อกำหนดวันที่ 1 เซาวาล (วันอีฎิลฟิตรี) ฮิจเราะห์ศักราช 1442

83

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ห้องประชุมสัตตะภาคี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกฯ และ คณะ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมและวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดูดวงจันทร์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อกำหนดวันที่ 1 เซาวาล (วันอีฎิลฟิตรี) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 โดยมีนายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา เป็นประธาน.

ที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตบุคคลทั่วไปขึ้นไปดูดวงจันทร์ ที่ศาลาดูดวงจันทร์เขาปาเร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ยกเว้นผู้เกี่ยวข้องตามบัญชีรายชื่อที่กำหนดเท่านั้นเพื่อป้องกัน และควบคุมโรค COVID – 19 สอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New normal ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล864จำนวนคนที่เข้าถึง81จำนวนการมีส่วนร่วมโปรโมทโพสต์

#อบจ_ยะลา #ดูดวงจันทร์ #COVID19

1414แชร์ 2 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

ความคิดเห็น 0 รายการ

แสดงความคิดเห็นในชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา