ประธานสภา อบจ.ยะลา พร้อม สจ.เขตอ.รามันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม LQ

216

เมื่อวันที่ 14กค64 ที่ผ่านมา นายมะหะมะ วาแมดีซา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายสรรเพชญ กุลวิจิตร เลขานุการ อบจ. พร้อมสมาชิกสภาเขตพื้นที่ อำเภอรามัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ Local Quarantine (LQ) ที่สถานกักกันโรค ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และมอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และเครื่องอุปโภคบริโภค