พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม,พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

40

2 สิงหาคม 2566 เวลา18.00น.นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม,พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 8 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา