พิธีถวายเครื่องราชสักการะและว่างพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

30

3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น.นายมุขตาร์ มะทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและว่างพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาราชภัฎยะลา