พิธีรับมอบถุงยังชีพพร้อมเงินจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเพื่อช่วยเหลือ แก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

89

วันนี้(8ก.ค.64) นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา และ นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข รองปลัด อบจ.ยะลา ร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพพร้อมเงินจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยมีนางปาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานรับมอบจากนายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ณ ห้อง ประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 อบจ.ยะลา