พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม

53

วันที่ 4 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายมุขตาร์ นายก อบจ.ะลามอบหมาย นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ที่โถงหน้าห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลาร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ณ วัดนิโรธสังฆาราม) อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธี โดยพระโสภณธรรมมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และนำเจริญสมาธิ 5 นาที เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องด้วยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์