พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

34

ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายกอบจ.ยะลาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ” ระหว่างมหาลัยราชภัฎยะลา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่14 หน่วยงาน ณ มหาลัยราชภัฏยะลา