พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล.2ชั้น บ้านตะโละมีแย

41

8ก.ย.2565 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธาน กล่าวพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล.2ชั้น บ้านตะโละมีแย พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ เพื่อมอบความสุขให้ประชาชน กล่าวรายงานโดยนายสมบูรณ์ เสนพงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติ ณ บ้านตะโละมีแย ม.4 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา