มอบถุงยังชีพ ณ อบต.ตาเซะ

56

เวลา 09.30น. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมายให้รองนายก เลขาฯ รองปลัด สจ. และหัวหน้าส่วนราชการ มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด พร้อมน้ำดื่ม ให้กับ อบต.ตาเซะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ตาเซะ อ เมืองจ.ยะลา โดยมี นายก อบต.ตาเซะ ส.อบตฯ รับมอบและรายงานผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ ณ อบต.ตาเซะ