มอบถุงยังชีพเทศบาลตำบลลำใหม่และอบต.ลำใหม่

81

10 มีนาคม 2565 นายก อบจ.ยะลา มอบหมายให้นายเฉลิมพล เริงเริงกุลฤิทธ์ รองนายก อบจ.ยะลา รองปลัด อบจ. สจ. และหัวหน้าส่วนราชการ มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม ให้กับ เทศบาลตำบลลำใหม่และอบต.ลำใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย