มอบถุงยังชีพ ณ อบต.ยุโป

39

เวลา 10.30 น. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมายให้นายเฉลิมพล เริงเริงกุลฤิทธ์ รองนายก อบจ.ยะลา เลขาฯ สจ. และหัวหน้าส่วนราชการ มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม ให้กับ อบต.ยุโปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย