มอบทุนวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด

46

11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายกอบจ.ยะลาพร้อมด้วยปลัดรองปลัดหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ มอบทุนวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ณ บริเวณ สนง.เหล่ากาชาด จังหวัดยะลา