มอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลา

122

วันนี้(23มิ.ย.64) เวลา 13.30 น.นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา พร้อมด้วย ดร.ระเด่น สะมะแอ นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลารองนายก รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวของมอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลา โรงเรียนศึกษา พิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพญ.นิตยา ภูวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ยะลา เป็นผู้รับมอบ