ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 10,000 ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

100