ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0009 บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา – บ้านกือยา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

4