รายการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa-๔๐๐๒i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๓-๐๐๐๓ ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใบสั่งจ้างเลขที่ 0363/2564

9