รายการจ้างพิมพ์คำลงนามถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ใบสั่งจ้างเลขที่ 00408/2565

3