รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

27

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สามารถดาวโหลดไฟล์เอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้