ร่วมต้อนรับองคมนตรี

8

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมด้วย.รองปลัดอบจ.ยล.และหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.ยะลาร่วมต้อนรับพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดจังหวัดยะลา ณ รร.คุรุชนพัฒนา อ.เมือง จ.ยะลา