วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

36

นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมายให้ นายชัยศักดิ์ แสวงผล รองปลัด อบจ.ยะลานำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาภบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 8 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา