สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ซอยแบวี หมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา สัญญาจ้างเลขที่ 356/2564

26