สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้านและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4062 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0063 ต.ยะรม – บ้านมาลา ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา สัญญาเลขที่ 322/2565

32