สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0024 บ้านบาลูกา ตำบลกาลูปัง – บ้านอูแบ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สัญญาเลขที่ 00098/2566

35