องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อรับนโยบายจากคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2566

5

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ได้มีการจัดประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อรับนโยบายจากคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   นายมุขตาร์  มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำทีมคณะผู้บริหารได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีการเน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส มุ่งรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึก มุ่งเน้นการทำงานด้วยจิตสาธารณะ ปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ตามที่ได้ประกาศนโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไว้